Robin Rushdi Al-Salehi

Robin Rushdi Al-Salehi

Välkommen till Vakansa

Om arbetsplatsen är samhällets muskler, staten är samhällets ryggrad, så är föreningslivet, kulturlivet och civilsamhället dess nervsystem.

Vakansa är en plattform som skapades av den enkla övertygelsen om att det finns tillräckligt många byggnader och lokaler för alla samhällets aktörer, men som stängs ute på grund av dyra hyror och krångliga regelverk.

Vakansas plattform har som mål att råda bot på detta genom att hjälpa aktörerna i samhället att börja dela på sina lokaler. Dela på kostnaderna och skapa liv och rörelse i områden där de verkar. Vi vill skapa en mångfald av aktiviteter för en mångfald av individer.

Adress

Robin Rushdi Al-Salehi

Svalövsvägen 1

121 53 Stockholm

0767065662

robin.rushdi@vakansa.se

Kontakt